Over ODETA Onderwijs Detachering

ODETA Onderwijs Detachering is een detacheringsbureau volledig gespecialiseerd is het onderwijs. Wij brengen scholen en onderwijskrachten bij elkaar. Door onze bestaande samenwerkingen met schoolbesturen mogen wij met trots zeggen dat wij maatwerk leveren voor scholen. ODETA is ontstaan uit grote passie voor het onderwijs. De medewerkers van ODETA komen ook uit het onderwijs en weten goed de vertaalslag te maken tussen de behoefte van scholen en leerkrachten. De persoonlijke benadering en open transparante werkwijze zijn belangrijke punten waarop wij onderscheiden van anderen. Wij werken veelvuldig samen het scholen uit het reguliere onderwijs, speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en reguliere vmbo-scholen. Ook hebben wij ervaring met de pittigere doelgroepen, waar een didactisch onderlegde docent ook moet beschikken over zeer sterke pedagogische kwaliteiten.

 

Het aanbieden van onderwijskandidaten.

Wij kijken echt naar uw school, de doelgroep en de docent als persoon om een perfecte match te maken. Onze recruiters hebben hierin een doorslaggevende rol. Onze selectie van kandidaten wordt op een bijzondere manier vormgegeven. De meeste van onze kandidaten komen uit ons eigen kweekvijver, dit betekent dat wij onze leerkrachten al vroeg in het vizier hebben en gedurende opleiding begeleiden naar stages en uiteindelijk naar werk. Wij verzorgen hierin trainingen en bieden coaching gesprekken aan. Dit zorgt ervoor dat wij onze leerkrachten door en door kennen.

Kandidaten die zich bij ons aanmelden, krijgen een uitgebreide intake waarin goed in kaart wordt gebracht waar de kracht van de leerkracht ligt. Maar ook wat de aandachtspunten zijn die verder ontwikkelt moeten worden. De referentie van de leerkracht wordt bij minimaal 2 werkgevers nagetrokken. Wij proberen een duidelijk profiel te maken van de leerkracht om de school zo goed mogelijk te informeren om een passende match te realiseren.

 

Nazorg van de geplaatste kandidaat.

Bij het plaatsen van de kandidaat op uw school, volgt er een intensief begeleidingstraject en nazorg. Deze nazorg verzorgen wij door het bezoeken van de lessen. Wij komen dan een les bezoeken en bespreken de voortgang. Op basis hiervan wordt het functioneren van de leerkracht geëvalueerd en besproken. U als school ontvangt hier een verslag van. Uiteraard brengt deze extra service geen extra kosten met zich mee.

ODETA biedt u diensten aan zoals detachering voor korte of lange periodes, werving en selectie, payrolling, detachering, coaching op de werkvloer en outplacementtrajecten. Wij bieden daarnaast ook de dienst mobiliseren aan. Bij boventalligheid van leerkrachten kunnen wij leerkrachten begeleiden naar een nieuwe werkplek.

 

Tarieven

ODETA hanteert de CAO van uw onderwijsorganisatie. U betaald enkel voor de gewerkte uren. Ons tarief is inclusief werkgeverspremie, werkgeversrisico en onze bureaumarge. Bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of ontslag is het risico voor onze rekening.

Graag maken wij een afspraak om u stichting en scholen beter te leren kennen, zodat wij de juiste match voor u kunnen maken.
Wij staan u graag te woord via telefoonnummer 085-0606050 en kijken uit naar een prettige samenwerking!